Introduksjon

Musikkbasert miljøbehandling

Opplæringsprogrammet “Musikkbasert miljøbehandling” er en nyutviklet miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten. I første omgang gjelder programmet perioden 2015-2017, med fem millioner på Statsbudsjettet for 2016. Satsningen er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og i Demensplan 2020. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å delta. Helsedirektoratet finansierer programmet.

ABC-opplæringen

Gruppesamlinger er kjernen i ABC-opplæringen. Det er derfor viktig at gruppene i starten bruker tid på gruppeprosessen, og at alle deltakerne i gruppen bidrar til en god arbeidsform.

→ Les mer om ABC-opplæringen her

Du har fullført:
0%
Hefteoversikt: